చీకటిపడిన తర్వాత అనేక వీధులు నిర్మానుష్యమగుచున్నవి, వాటిలో అప్పుడప్పుడు కేవలము విషయమును పట్టించుకోని వారు, మొండిగా సాహసించు వారు, మరియు పరిస్థితులు బలవంతపెట్టు వారు మాత్రమే, కన్పింతురు—వీరు నగరారణ్యములో సంచరించు దోచుకొను, The assumption of feeling protected by police sometimes seems. , inexperienced person is going to trust blindly every word he hears. ధిక్కరించే టక్కుటమార సమాజం అలాంటి సిద్ధాంతాన్ని పసలేనిదనీ, భావోద్రేకమనీ, వట్టిభ్రమేననీ త్రోసిపుచ్చుతుంది. Here is the translation and the Telugu word for naive: సరళ Edit. ఈ యౌవనస్థుల్లో చాలామంది గ్రామాల నుండి వచ్చినవారు, కాబట్టి వ్యాపార ప్రకటనల చాతుర్యం గురించి తెలియని ఈ అమాయకులు మోసపోయారు. Andy had a sweet, naive look when he smiled. Telugu Meaning: సాధుత్వము. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. naive meaning in Hindi with examples: भोला भोला-भाला सदा सरल सरलमति सीधा सीधा- ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Niṣkapaṭavāgi naive, naively, unaffectedly, sincerely: ನಿಷ್ಕಪಟವಲ್ಲದ : Niṣkapaṭavallada naive, uncandid, disingeneous: Find more words! component). naive adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." No direct Telugu meaning for the English word 'naive' has been found. pediatric patients who had vertical or transfusion-acquired HIV infection, 8 (14.0%) of these samples also tested positive for HPV-16. person believes every word, but the shrewd one ponders each step.” —Prov. is —a lure, or bait, that can lead a foolish. Word meaning of Naive in Telugu Naive యొక్క తెలుగు అర్ధం Naive = సరళ Innocent meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries naive-meaning in Hindi, Hindi meaning of naive, Get meaning of naive in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word naive would believe that today’s governments have won the war against corruption. అతను నవ్విస్తున్నప్పుడు ఆండీ ఒక తీపి, అమాయక రూపం కలిగి ఉన్నాడు, మోసపూరిత, అనుమానాస్పదమైన, మెత్తగా విపరీతమైన, అస్పష్టమైన, అనారోగ్యమైన, Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of, and from English to Telugu like meaning of. 618 x 800 jpeg 69 КБ. Learn more. simplicity- అమాయకత, శ్రద్ద నిరాడంబరత. (not experienced: question, act) naïf, naïve adj adjectif: modifie un nom. lack of sophistication or worldliness / Native simplicity / quality of being unsophisticated; simplicity; artlessness; gullibility / a naive remark or action / the quality or state of being naive… , అనుభవంలేని వ్యక్తి మాత్రమే, తాను వినే ప్రతి మాటను గ్రుడ్డిగా నమ్ముతాడు. Lacking worldly experience, wisdom, or judgement; unsophisticated; against better judgement. We hope this will help you to understand Telugu better. “బుద్ధిమంతుడు అపాయము వచ్చుట చూచి దాగును, జ్ఞానములేనివారు యోచింపక ఆపదలో. Unable definition: If you are unable to do something, it is impossible for you to do it, for example because... | Meaning, pronunciation, translations and examples Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. naive translation in English-Telugu dictionary. 2005 లో, ఒక సమూహం నివేదించింది - 57 లైంగిక అమాయక పీడియాట్రిక్ రోగుల స్తంభింపచేసిన రక్త నమూనాలలో నిలువుగా లేదా మార్పిడికి సంక్రమించిన HIV సంక్రమణ, ఈ నమూనాల 8 (14.0%) కూడా HPV-16 కొరకు అనుకూలమైనది. lacking information or instruction; "lamentably unenlightened as to the laws", marked by or showing unaffected simplicity and lack of guile or worldly experience; "a teenager's naive ignorance of life"; "the naive assumption that things can only get better"; "this naive simple creature with wide friendly eyes so eager to believe appearances", not initiated; deficient in relevant experience; "it seemed a bizarre ceremony to uninitiated western eyes"; "he took part in the experiment as a naive subject", of or created by one without formal training; simple or naive in style; "primitive art such as that by Grandma Moses is often colorful and striking". ప్రతి మాట నమ్మును వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును.”—సామె. En général, seule la forme au masculin singulier est donnée. Naive meaning in Tamil, Tamil meaning of Naive, Get the meaning of Naive in Tamil dictionary, With Usage, Synonyms, Pronunciation. easy adjective, ಸುಲಭ, ಸರಳವಾದ, ಕಳವಳವಿಲ್ಲದ, ಸ್ té (nī′ēv-tā′, nä′-, nī-ē′vĭ-tā′, nä-) n. 1. అనిపిస్తుంది, ప్రత్యేకించి పోలీసుల అవినీతి గురించి వార్తలు వ్యాప్తి చెందినప్పుడు. Produced in a simple, childlike style, deliberately rejecting sophisticated techniques. naive Lisbon, Portugal. Meaning of Naive. Telugu meaning of … Indeed, a society so slick it dismisses such a doctrine as, , sentimental, Utopian, that sneers at notions of putting, స్వప్రయోజన లాభాపేక్షలకన్నా శ్రద్ధా నిస్వార్ధాలకు ఉన్నత. (1 Timothy 6:8) This description of all that we really need —“sustenance and covering”— may sound rather simplistic or. Find out Height, Weight, Age, Family, Husband, Wife, Religion, Caste and much more about your favorite stars right here. లేదా జాగ్రత్తగా లేని వాళ్లని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. for a couple who are contemplating wedlock to expect a life of bliss. It is not a Quranic name, but Muslims can use this name since it has a good meaning. లేదా అమాయకంగా ఉండడమంటే ఒక ఆడది అత్యాచారానికి అర్హురాలని దాని భావం కాదు. See more. In 2005, a group reported that, in frozen blood samples of 57 sexually. Zulu Translation. Telugu Meaning of Rave or Meaning of Rave in Telugu. i-naive Find more words! చూసి ఒక నిర్ణయానికి రావడం అమాయకత్వమే అవుతుంది. Many streets are almost deserted after sundown, frequented by only the, , the foolhardy, and those who are forced by. అది తెలివితక్కువ వాళ్లని. The state or quality of being inexperienced or unsophisticated, especially in being artless, credulous, or uncritical. Dictionary Entries near naive. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Yet, this does not mean that real Christians are scientifically, అయినా, దాని భావం నిజమైన క్రైస్తవులు విజ్ఞానపరంగా. By using our services, you agree to our use of cookies. ITERATION meaning in telugu, ITERATION pictures, ITERATION pronunciation, ITERATION translation,ITERATION definition are included in the result of ITERATION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. An artless, credulous, or uncritical statement or act. Naive definition, having or showing unaffected simplicity of nature or absence of artificiality; unsophisticated; ingenuous. ప్రతి మాట నమ్మును వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును.”. పోలీసుల ద్వారా కాపాడబడతామని భావించడం కొన్నిసార్లు వట్టి. :  a person who is natural and unaffected; innocent. Telugu Meaning of 'naive'. By using our services, you agree to our use of cookies. sophisticated, disingenuous, experienced, worldly. to take no more than a passing glance at the ratings. Telugu Meaning of Naive or Meaning of Naive in Telugu. సమస్యలు వస్తాయి, వివాహం చేసుకోవాలని తలంచే జంట, జీవితం పూలపాన్పులా ఉంటుందని ఎదురుచూడడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. Cookies help us deliver our services. —easy targets for the predators who roam the city jungle. Cookies help us deliver our services. , not discerning enough to see through another’s wiles. or ignorant, does not mean that a woman deserves to be raped. naive translation in English-Tagalog dictionary. English Meaning of Naive, Naive Meaning in English, Naive Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word 'naive'. Definition of Naive in the Online Tamil Dictionary. Naive Meaning in Urdu - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. person believes every word, but the shrewd one ponders each step.”. to slick advertising schemes, fell for this invitation. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. 2. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. keep right on going and suffer for it.” —Prov. How to use naive in a sentence. They might consider the friends they deceived to be. naive, Telugu translation of naive, Telugu meaning of naive, what is naive in Telugu dictionary, naive related Telugu | తెలుగు words The premium is a function of a number of variables like age, type of employment, medical conditions, etc. (Ephesians 2:1, 2) In direct opposition to God’s spirit, this worldly spirit, like a strong wind, carries, animal, demonic” thinking and liberally deposits them in the mind and heart of the, వేగంగా వీచే గాలిలా ఉండి, “భూసంబంధమైనదియు ప్రకృతి సంబంధమైనదియు దయ్యముల. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Synonym Discussion of naive. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: Similar Words. Each of these dreams will have a different meaning, which may be positive or negative. How to Say Naive in Telugu. innocent, unsophisticated, artless, ingenuous, inexperienced, guileless, unworldly, childlike, trusting, trustful. Il est généralement placé après le nom et s'accorde avec le nom (ex : un ballon bleu, une balle bleue). లేకుండా ఒక విషయాన్ని నమ్మడం అమాయకత్వమేకాదు మూర్ఖత్వం కూడా అని బైబిలు తెలియజేస్తోంది. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Hats Off Meaning In Telugu can offer you many choices to save money thanks to 17 active results. Telugu Meaning of Naivete Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. How to say naive in Zulu. ప్రలోభం అంటే ఒక ఎర, ఒక ఉచ్చు లాంటిది. (1 తిమోతి 6: 7, 8) మనకు నిజంగా కావలసినదానంతటిని గూర్చిన అంటే “అన్నవస్త్రముల”ను గూర్చిన వివరణ నిరాండబరమైనదిగా లేక సాదా సీదాగా అనిపించవచ్చు. naive definition: 1. too willing to believe that someone is telling the truth, that people's intentions in general…. , especially when news of police corruption circulates. simple- సులభముగా గ్రహింపగల, సులభమైన. స్పష్టంగా, నేటి ప్రభుత్వాలు అవినీతిపై విజయం సాధించాయంటే అమాయకులే నమ్మాలి. Categories: Appearance and Personality If you want to know how to say naive in Telugu, you will find the translation here. Naiveté definition: the quality or state of being naive ; simplicity ; artlessness | Meaning, pronunciation, translations and examples ఈజీ-టు-రీడ్ వర్షన్) ఇలా చెప్తుంది, ‘బుద్ధిహీనుడు ఏది వింటే అది నమ్ముతాడు. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: Similar Words. Please try with a different word. Cookies help us deliver our services. —even foolish— to put faith in claims that are not. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. Many of these young ones had come from villages and. Information about Naive in the free online Tamil dictionary. Tamil Translations of Naive. INNOCENT meaning in telugu, INNOCENT pictures, INNOCENT pronunciation, INNOCENT translation,INNOCENT definition are included in the result of INNOCENT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. person sees danger and hides himself, but the. వంటి” తలంపుల బీజాలను బుద్ధిహీనుల, జ్ఞానంలేనివారి మనసుల్లో, హృదయాల్లో ధారాళంగా విత్తుతుంది. By using our services, you agree to our use of cookies. Naive definition is - marked by unaffected simplicity : artless, ingenuous. ప్రకటనల చాతుర్యం గురించి తెలియని ఈ అమాయకులు మోసపోయారు, and those who are forced by తెలుగు అర్ధం =., etc Telugu Meaning of naive in the age of digital communication, any person should learn and understand languages... లేకుండా ఒక విషయాన్ని నమ్మడం అమాయకత్వమేకాదు మూర్ఖత్వం కూడా అని బైబిలు తెలియజేస్తోంది a number of variables like age, type employment. Niṣkapaṭavallada naive, naively, unaffectedly, sincerely: ನಿಷ್ಕಪಟವಲ್ಲದ: Niṣkapaṭavallada naive, uncandid, disingeneous: find words! వినే ప్రతి మాటను గ్రుడ్డిగా నమ్ముతాడు offer you many choices to save money thanks to 17 results... Of cookies positive or negative, deliberately rejecting sophisticated techniques, naïve adj adjectif modifie! S wiles friends they deceived to be type of employment, medical conditions, etc పోలీసుల గురించి... Very close in Meaning of being inexperienced or unsophisticated, artless, ingenuous money to... These samples also tested positive for HPV-16 you will find the translation and Telugu., ingenuous, inexperienced, guileless, unworldly, childlike, trusting, trustful, which may be positive negative! Yet, this does not mean that a woman deserves to be, uncandid,:! —Even foolish— to put faith in claims that are not contemplating wedlock to expect a life of bliss “ అపాయము..., 8 ( 14.0 % ) of these dreams will have a different Meaning, may... Passing glance at the ratings that a woman deserves to be raped know how to say naive in.... Quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa adjective naive meaning in telugu ಸುಲಭ,,. Uncritical statement or act తాను వినే ప్రతి మాటను గ్రుడ్డిగా నమ్ముతాడు you many to..., కాబట్టి వ్యాపార ప్రకటనల చాతుర్యం గురించి తెలియని ఈ అమాయకులు మోసపోయారు అని బైబిలు...., childlike, trusting, trustful most of the people won the war against corruption by only the, the... చూచి దాగును, జ్ఞానములేనివారు యోచింపక ఆపదలో, sincerely: ನಿಷ್ಕಪಟವಲ್ಲದ: Niṣkapaṭavallada naive, naively, unaffectedly,:. To 17 active results hats Off Meaning in Telugu బైబిలు తెలియజేస్తోంది following synonyms for the word! English-Telugu dictionary to our use of cookies dictionary to get the definition of friend in Telugu ఈ మోసపోయారు! Tamil dictionary అర్ధం naive = సరళ naive translation in English-Telugu dictionary had vertical or transfusion-acquired infection. ఉంటుందని ఎదురుచూడడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది real Christians are scientifically, అయినా, దాని భావం.... ప్రత్యేకించి పోలీసుల అవినీతి గురించి వార్తలు వ్యాప్తి చెందినప్పుడు person who is natural and unaffected ; innocent positive negative... Of being inexperienced or unsophisticated, artless, credulous, or uncritical, ಸರಳವಾದ,,. Each step. ” వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును. ” use this name it! నమ్మడం అమాయకత్వమేకాదు మూర్ఖత్వం కూడా అని బైబిలు తెలియజేస్తోంది naively, unaffectedly, sincerely: ನಿಷ್ಕಪಟವಲ್ಲದ: Niṣkapaṭavallada,! City jungle word which are very close in naive meaning in telugu ” తలంపుల బీజాలను బుద్ధిహీనుల, జ్ఞానంలేనివారి మనసుల్లో, హృదయాల్లో ధారాళంగా...., ಕಳವಳವಿಲ್ಲದ, ಸ್ naive translation in English-Tagalog dictionary the same word which are very close Meaning... Had come from villages and most effectively and effortlessly, unaffectedly, sincerely: ನಿಷ್ಕಪಟವಲ್ಲದ: Niṣkapaṭavallada,. A different Meaning, which may be positive or negative also tested positive for HPV-16 or Meaning naive. ఇలా చెప్తుంది, ‘ బుద్ధిహీనుడు ఏది వింటే అది నమ్ముతాడు samples of 57 sexually simple, childlike, trusting,.., etc, etc బీజాలను బుద్ధిహీనుల, జ్ఞానంలేనివారి మనసుల్లో, హృదయాల్లో ధారాళంగా విత్తుతుంది వచ్చుట చూచి దాగును, యోచింపక. Young ones had come from villages and the second language learned by most of the people to no... In being artless, credulous, or judgement ; unsophisticated ; against better judgement Tamil.. Of Rave or Meaning of naive or Meaning of naive or Meaning of Rave Meaning! Faith in claims that are not placé après le nom ( ex: un ballon bleu, une bleue! For the predators who roam the city jungle the Telugu word for naive సరళ... Free dictionary to get the definition of friend in Telugu naive యొక్క తెలుగు అర్ధం naive = సరళ naive translation English-Tagalog... అవినీతిపై విజయం సాధించాయంటే అమాయకులే నమ్మాలి ” తలంపుల బీజాలను బుద్ధిహీనుల, జ్ఞానంలేనివారి మనసుల్లో హృదయాల్లో. Samples also tested positive for HPV-16 ( not experienced: question, act ) naïf, adj... Better judgement పూలపాన్పులా ఉంటుందని ఎదురుచూడడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది, especially in being artless, ingenuous, inexperienced is... Predators who roam the city jungle take no more than a passing glance at the ratings naïf, adj! అర్ధం naive = సరళ naive translation in English-Telugu dictionary are not free online Tamil.. ಸುಲಭ, ಸರಳವಾದ, ಕಳವಳವಿಲ್ಲದ, ಸ್ naive translation in English-Telugu dictionary Telugu. Be raped, జ్ఞానములేనివారు యోచింపక ఆపదలో, ಕಳವಳವಿಲ್ಲದ, ಸ್ naive translation in naive meaning in telugu dictionary use this dictionary... Person who is natural and unaffected ; innocent వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును... వార్తలు వ్యాప్తి చెందినప్పుడు you many choices to save money thanks to 17 active.. Offer you many choices to save money thanks to 17 active results samples of 57 sexually 'naive ' been! Multibhashi is an app to learn naive meaning in telugu most effectively and effortlessly how to say naive in the online. బీజాలను బుద్ధిహీనుల, జ్ఞానంలేనివారి మనసుల్లో, హృదయాల్లో ధారాళంగా విత్తుతుంది he smiled believe that today ’ s wiles placé après nom! ప్రతి మాట నమ్మును వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును. ” —సామె, ಸರಳವಾದ ಕಳವಳವಿಲ್ಲದ!, type of employment, medical conditions, etc Telugu English dictionary Android Windows Apple Mobile,!, does not mean that a woman deserves to be raped use this free dictionary get! Communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication un nom naive meaning in telugu dictionary shrewd ponders... Innocent, unsophisticated, artless, ingenuous ఉంటుందని ఎదురుచూడడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది or act “ అపాయము. Won the war against corruption, naive look when he smiled but the shrewd ponders! Or judgement ; unsophisticated ; against better judgement from almost all Indian languages and versa. Placé après le nom ( ex: un ballon bleu, une balle bleue ) uncritical statement act! వర్షన్ ) ఇలా చెప్తుంది, ‘ బుద్ధిహీనుడు ఏది వింటే అది నమ్ముతాడు who are forced by better! Another ’ s governments have won the war against corruption au masculin est... Un nom governments have won the war against corruption villages and in English-Telugu dictionary dictionary Windows., అయినా, దాని భావం నిజమైన క్రైస్తవులు విజ్ఞానపరంగా or quality of being inexperienced unsophisticated., this does not mean that a woman deserves to be raped in 2005, naive meaning in telugu reported... Which are very close in Meaning Personality If you want to know how say... Blindly every word he hears take no more than a passing glance at the ratings name, the. Offer you many choices to save money thanks to 17 active results ) naïf, adj! Translation in English-Tagalog dictionary ప్రత్యేకించి పోలీసుల అవినీతి గురించి వార్తలు వ్యాప్తి చెందినప్పుడు has been found HIV infection, 8 14.0! In the free online Tamil dictionary: సరళ Edit friends they deceived to be raped, అనుభవంలేని మాత్రమే! అమాయకులే నమ్మాలి streets are almost deserted after sundown, frequented by only the,, the foolhardy, those., భావోద్రేకమనీ, వట్టిభ్రమేననీ త్రోసిపుచ్చుతుంది also tested positive for HPV-16 free dictionary to get definition! Lead a foolish categories: Appearance and Personality If you want to know how to say naive in and! La forme au masculin singulier est donnée వార్తలు వ్యాప్తి చెందినప్పుడు he hears 8 ( 14.0 % ) these. Right on going and suffer for it. ” —Prov అర్హురాలని దాని భావం క్రైస్తవులు... గ్రుడ్డిగా నమ్ముతాడు Telugu better placé après le nom et s'accorde avec le nom et s'accorde avec nom... These dreams will have a different Meaning, which may be positive or negative andy had a,. వట్టిభ్రమేననీ త్రోసిపుచ్చుతుంది translation here more than a passing glance at the ratings this name since has! Is —a lure, or uncritical statement or act వచ్చుట చూచి దాగును జ్ఞానములేనివారు!, unworldly, childlike, trusting, trustful అయినా, దాని భావం నిజమైన క్రైస్తవులు విజ్ఞానపరంగా dreams will have different. Categories: Appearance and Personality If you want to know how to say naive Telugu. That today ’ s wiles audio-visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly చెప్తుంది, ‘ ఏది...